Välkommen till Vux Huddinge

 
Har jag blivit antagen?

Nu kan du som har sökt till en yrkesutbildning eller distanskurs med start i oktober gå in på Min studieplan för att se om du har blivit antagen.

Skolan kommer att skicka ut kallelse till de antagna cirka två veckor innan kursstart.

Har du inte blivit antagen kan du läsa mer här om antagningsregler och vilka som prioriteras i första hand.


Grundvux Period 5 stängd!

Vi har haft ett stort söktryck till de grundläggande kurserna med start i oktober. Vi har därför blivit tvugna att stänga ansökningen redan nu eftersom vi inte kan ta in fler elever.

Ni som inte hunnit ansöka och vill starta grundläggande kurser i oktober kan söka interkommunalt till en annan kommun. 
 
Läs här för att få mer information!

 

Nyheter
Logga in