Yrkeshögskola

Yrkeshögskola (YH) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier med stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher där det finns en uttalad efterfrågan på kompetens.

En stor del av en YH-utbildning genomförs i samarbete med de delar av arbetslivet som berörs av utbildningen. Alla utbildningar innehåller därför lärande med anknytning till arbetslivet på olika sätt.

Nivå

Yrkeshögskoleutbildning är på eftergymnasial nivå.

Längd

Utbildningarna är från ett halvår långa och uppåt. De flesta är mellan ett och två år långa.

Poängsystem

Längden anges i YH-poäng, där fem poäng motsvarar en veckas studier på heltid. 100 YH-poäng motsvarar ett halvårs heltidsstudier, 200 YH-poäng ett års heltidsstudier, 400 YH-poäng två års heltidsstudier och så vidare. Man kan inte per automatik tillgodoräkna sig poäng från en YH-utbildning om man senare vill läsa på högskolan. Det är upp till varje högskola att besluta om.

Urval

Om det är fler behöriga sökande till en utbildning än det finns platser måste anordnaren göra ett urval bland de sökande. Urvalets syfte är att rangordna alla behöriga sökande, och de med bäst meriter antas sedan till utbildningen. De urvalsgrunder som kan användas är:

  •  Betyg
  • Särskilt prov (muntligt, skriftligt eller praktiskt)

 

Kort om YH-utbildning

  • Innehåll och inriktning på utbildningarna varierar beroende på arbetsmarknadens behov över tid
  • Utbildningarna leder till en specifik yrkesroll vilket gör att de studerande ofta snabbt kan komma ut i arbetslivet
  • Yh-utbildningar kan anordnas av till exempel kommuner och landsting, högskolor och privata företag
  • Varje utbildning måste ha tillstånd från Myndigheten för yrkeshögskolan, som även utövar tillsyn och granskar utbildningarnas kvalitet och bedömer arbetsmarknadens behov av utbildning

 

Läs mer om utbildningen och hur du ansöker

Lokförare

Medicinsk sekreterare

Mer information på www.yhmyndigheten.se