Lokförarutbildning

Ansökningsperiod

Nästa kursstart är våren 2017.
Mer information om ansökningsperiod för denna start kommer senare.

 
Lokförarutbildning

Utbildningen är tre terminer heltid. En tredjedel av utbildningen sker hos ett järnvägsföretag. Utbildningen sker i samarbete mellan Transport Competence Center (TCC) och Vux Huddinge.

Utbildningen bedrivs i trevliga lokaler i Huddinge Centrum, 2 minuter från pendeltåget.

Läs mer om lokförarutbildningen här (öppnas i nytt fönster) 

 
Behörighetskrav

Du måste ha fyllt 19 år innan du får börja på utbildningen. Någon övre åldersgräns finns inte.

Du måste ha avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning eller motsvarande utländsk utbildning eller ha fått slutbetyg och ha lägst Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng.

Du måste ha godkända betyg i Svenska 1/Sv som andraspråk 1/A, Engelska 5/A och Matematik 1a,b,c/A.

Läs mer om behörighetskraven här (öppnas i nytt fönster)

 
Hälsoundersökning

För att antas till utbildningen krävs att du uppfyller de säkerhetskrav som ställs på din hälsa.

Trafiksäkerhetsfrågorna är mycket viktiga inom järnvägen och därför ställs särskilda krav på sökande som vill utbilda sig till tågförare. Du måste genomgå en yrkespsykologisk bedömning som sker i TCC:s regi, samt en läkarundersökning och ett drogtest.

Läs mer om hälsokrav och regelverk på Transportstyrelsens webb (öppnas i nytt fönster) 

 
Ansökan

Du ansöker via TCC webbansökan (öppnas i nytt fönster) 

 
Antagning

Urval av sökande inleds med ett datorbaserat förtest som skickas ut till samtliga behöriga sökande. Förtestet får du göra max två gånger och det måste gå minst sex månader mellan testtillfällena. Inför den slutliga intagningen görs en bedömning av urvalstestet, intervju och hälsoundersökning.

 
Vill du veta mer om utbildningen samt om antagningsprocessen

Information Lokförarutbildning (öppnas i nytt fönster)

 

Lärare Peter Hornegård, TCC.
Telefon: 026-141000 eller 070-3061088
E-post: peter@tcc.se